Yurtdışın’da Emeklilik Durumu
SGK Yurtdışı Borçlanma Ne Kadar Ödenmektedir?
Yurtdışın’da Emeklilik Durumu

Avrupada emeklilik, yurtdışında emeklilik, Türkiye’de emeklilik…


Yurt dışından Türkiye’ye Prim Aktarmak ülkemizdeki birçok vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi yurtdışındaki primlerini Türkiye’ye aktarmak. Birçok Türk vatandaşımız yurtdışında çalışmış olduktan sonra ülkesine dönüş yapmaktadır. İlk başta prim iadesine ve şartlarına geçmeden önce prim iadesinin ne demek olduğunu bilmekte fayda var. Prim iadesi Yurt dışında sigortalı çalışan Türklerin, orada yatırılmış primlerinin istek üzerine ve kurumlarca belirlenen bazı şartlar altında, sigortalılara ya da ölümleri halinde ailelerine iade edilmesidir.


Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmasının en önemli sonucu ise, primlerin iade alınan tarihe kadar çalıştığı Yurt dışın ülkesinde emeklilik sigortasının iptal edilmesidir. Yani Yurt dışından yaşayan bir Türk vatandaşı, kendi isteği ile ya da hak sahiplerinin talebi ile yaşadığı yurt dışı ülkeden hak kazandığı primlerin iadesini isteyebilir ve bu primleri kendi ülkesindeki sigortasına devrini yaptırabilir. Yurt dışında çalışmış olmuş Türk vatandaşlarımızın emeklilik hakları 23 ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi tamamında imzalanmıştır.


Aranan Şartlar nedir?


Devlet tarafından Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmak için belirlenen belirli şartlar bulunmaktadır. Avrupa’dan Türkiye’ye prim aktarmak için isteyen Türk vatandaşlarının priminin iadesi için en önemli şart iki yıllık bekleme süresinin dolmuş ve kişinin Almanya’yı terk etmiş olmasıdır. Ama eğer çifte vatandaş ise ülkeye kesin dönüş yapmış sayılmadığı için prim iadesi yapılmıyor. Bunu gerçekleştirmesi için Türk vatandaşı olmalı. İkinci şart ise Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmada mecburi sigortalılık olmasıdır. Mecburi sigortalılığın sona erdiği tarih bekleme süresinin başlangıcı olarak kabul edilmesidir.


Anlaşmalar bazı ülkelere göre değişmektedir. Örneğin: Almanya ve Türkiye’ deki mecburi sigortalılık eşdeğer olup Yurt dışında aldığınız işsizlik parası, işsizlik yardımı veya 01 Ocak 2005’ten sonra işsizlik parası veya hastalık parası gibi ödemeler mecburi sigortalılık olarak işlem gördüğü için bekleme süresi bu tür ödemelerin bitiminde başlamaktadır. Yani Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmadan önce bu sürenin bitişine dikkat etmelisiniz. Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmadan önce bu sürenin bitişine dikkat edilmelidir. Almanya gibi ülkeler den Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmada, bu iki yıllık bekleme süresince Türkiye’de veya Almanya’da mecburi sigortalı bir işe girilir ise; iki yıllık bekleme süresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra tekrar başlamaktadır.


Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurma sürecinde, tutuklu olarak geçen süreler ile kanuna göre isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler, bekleme süresini etkilemez. 65 yaşını doldurdukları halde her iki ülkedeki prim ödeme süreleri toplamı 5 yılı bulmayan vatandaşlarımız da 24 aylık bekleme süresine tabi olmadan Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarma istediğinde bulunabilirler. Yetimler prim iadesi alabilirler mi? Yetimlerin prim iadesinden yararlanıp yararlanamayacağı da önemlidir. Prim haklarını Almanya’dan Türkiye’ye aktarmak isteyen yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için Alman emeklilik sigortasından yetim aylığı alabilme kriterlerine sahip olması gerekir. Yani diğer bir deyişle yetim aylığı bağlanması şartlarını taşıması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz: Mesleği eğitiminde bulunan, 18 yaşını doldurmamış veya engelli bir durumu nedeni ile kendi geçimini sağlayamayacak durumda olup, 27 yaşını doldurmamış yetimler, 15 yaşını doldurmamış yetimler ise dilekçe verme hakkına sahiplerdir. Eğer birden fazla yetim varsa prim iadesi tutarı yetimler arasında eşit olarak paylaştırılır. Yurt dışından hangi primlerin iadesi yapılır? Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmada, iadesi yapılabilen primler de önemlidir. Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir.


Hastalık parası, yaralı parası gibi belli sürelere ait sigortalının bizzat üstelendiği primler iade edilmektedir. Yurtdışın’dan prim iadesi (transferi) nasıl alınır? Yurtdışında’da çalışması bulunan Türk vatandaşı,Yurtdışın’da yatmış olan primlerin iadesini alabilmektedir. Peki Yurtdışın’dan prim iadesi nasıl alınır, şartları nelerdir. Yurtdışın’dan prim iadesi alabilmek için başvurular nereye yapılır? Almanya’dan prim iadesi için başvurular ikamet yerine en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılabilmektedir. Yurtdışın’dan prim iadesi alabilmek için hangi şartlar aranır? Türk vatandaşı olan bir sigortalıya primlerinin iade edilmesindeki ön koşul iki yıllık bekleme süresinin dolması ve Almanya’yı terk etmiş olmasıdır. İki yıllık bekleme süresi içinde yeniden Türkiye’de veya Yurtdışın’da mecburi sigortalı olunur ise, iki yıllık bekleme süresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra başlamaktadır.


Avrupa prim transferi iadesi nasıl yapılır? Prim iadesi hak sahiplerine nasıl yapılır?


Bekleme süresi dolmamış olması sebebiyle, ölümden dolayı aylık hakkı yoksa, Avrupa emeklilik sigortası primlerinin dul erkeğe, dul kadına veya yetimlere iade edilmesi mümkündür. Avrupa ve Türk sigorta süreleri, bu koşulların incelenmesinde birleştirilirler. Yetimler prim iadesi alabilir mi? Yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için, Yurtdışında emeklilik sigortasından yetim aylığında ara aranankişisel koşulların olması gerekir. Birden fazla yetim olduğunda prim iadesi tutarı eşit olarak paylaştırılır. Yurtdışın’dan hangi primlerin iadesi yapılır? Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir. Hastalık parası, yaralı parası gibi sürelere ait sigortalının bizzat üstlendiği primlerin tamamı iade edilmektedir. Kısmi aylık bağlanmış olmakla birlikte yurtdışı hizmet borçlanması yapmak, sigortalı bir işe girip aylığını kestirip bu arada askerlik borçlanması yaparak, isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek veya çalışarak tam aylığa hak kazananların primleri de iade edilmektedir Yurtdışın’ da hangi primlerin iadesi yapılmaz? Sigortalının katkıda bulunmadığı, işsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi sürelere ait primler iade edilmemektedir.


Herhangi bir emeklilik (Yurtdışında) sigortası tarafından yapılmış bir aylık ödemesi veya rehabilitasyon (kur tedavisi) tedbirleri ile kendisi eşi veya çocukları için verem hastalığı gibi özel hastalıklar nedeniyle yapılan yardımlardan önceki sürelere ait primler iade edilmemektedir. Aylık ödemesi veya rehabilitasyon tedbirlerinden yararlanmış sigortalıya, bundan sonraki süreler için prim iadesi yapıldığında, primi iade edilmeyen sürelere ait primlerde iptal edilmekte, bu sürelere istinaden daha sonra aylık dahil herhangi bir yardım yapılmamaktadır. Türkiye’ye kesin dönüş yaparak, hayatını ülkemizde geçirmeye karar veren Türk vatandaşları için yurtdışında geçirdikleri süreyi borçlanmaları mümkündür. 2019 SGK Yurtdışı borçlanması hesaplaması yapmak, Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerini ve bu sürelere tekabül eden miktarda borçlanarak erken emeklilik fırsatı yakalamasını sağlamaktadır.

SGK Yurtdışı Borçlanma Ne Kadar Ödenmektedir?

SGK yurtdışı borçlanma için hesaplamalar ilgili yıla değişiklik göstermektedir.


2019 yılı için yurtdışı borçlanma günlük ne kadar sorusunun yanıtı en düşük 27,29TL olmaktadır. En yüksek borçlanma rakamı ise günlük olarak 204,68 TL’dir. Bu rakamların altında ya da üstünde borçlanma yapılması mümkün değildir. Tabii ki de günlük olarak borçlanılacak miktar, emekli maaşının durumunu doğrudan etkilemektedir. SGK yurtdışı borçlanması için başvuru yapıldıktan sonra 3 aylık bir ödeme süresi verilmektedir. Üç ay içerisinde yapılmayan borçlanma ödemeleri iptal edilmektedir. 3 aylık dönemde borcun bir kısmı da ödenebilmektedir. Ödenen tutarlar hesaplanarak toplam borçtan düşürülmekte olup ödenen günler prim günü olarak sayılmaktadır.


08.05.2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanması başvurusunda bulunan kişiler, borçları ile ilgili işlemleri hala devam edenler ve ödemesi gereken toplam borcun hepsini ödeyen kişiler 3,5 Amerikan Doları üzerinden günlük olarak borçlanabilmektedir. Yurtdışı Borçlanması İçin Şartlar Nelerdir? Yurtdışı borçlanması 2019 yılında kimler tarafından yapılabilir sorusunun cevabı ise; Doğumu Türkiye’de gerçekleşen ve çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler yurtdışı borçlanması yapabilmektedir. Türkiye ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalamış ülkelerden olup olmaması fark etmeden, yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, Bunun yanı sıra yurtdışında geçen ev hanımlığı süreler, ülkemiz sosyal güvenlik kanunları kapsamında; ölüm, yaşlılık, emeklilik ya da malullük hallerinde bu sürenin Türkiye’de geçtiği şeklinde değerlendirmeye alınarak hizmet olarak sayılmaktadır.


Yurtdışı borçlanmasına dahil edilebilecek süreler şu şekilde sıralanabilmektedir; hizmet olarak sayılmaktadır. Yurtdışı borçlanmasına dahil edilebilecek süreler şu şekilde sıralanabilmektedir; Yurtdışında geçen ve sigortalı olunan süreler Sigortalı olunan süreler arasında sigortasız süreler (Çalışılan süreler arasında ya da sonunda her birinde bir yıla kadar sayılabilen işsizlik süreleri) Ev hanımı olarak geçirilen süreler Yurtdışı borçlanması şartları şu şekilde sıralanabilmektedir; Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için; borçlanma yapılan sürelerde ve borçlanma için başvuru yapılan tarihte Türk vatandaşı olunması gerekmektedir. Buradaki tek istisna doğum ile Türk vatandaşı olup çıkma izni sebebiyle vatandaşlığını kaybedenler için yapılmaktadır. Ev kadını olarak geçen süreler ya da yurtdışı hizmetlerinin belgelendirilmesi zorunludur.


Yurtdışı borçlanması için gerekli belgelerle birlikte yazılı istekte bulunulması gerekmektedir. Yurtdışı Borçlanması Başvurusu Nereye Yapılır? Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi ve gerekli belgeler temin edildikten sonra yurtdışı borçlanması başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Yurtdışı borçlanması başvurusu için kuruma şahsen gidilmesi gerekmektedir. Online olarak yapılabilecek bir başvuru sistemi henüz oluşturulmamıştır. Başvuru için yapılması gerekenler şu şekildedir; Yurtdışında 8 Mayıs 2008 tarihinden önce ya da sonra geçen hizmet süreleri için, yine bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunma isteği varsa ilgili kişinin Türkiye’de son defa olarak yapması gerekenler; Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışması olan kişilerin yurtdışı borçlanma işlemleri için en son Türkiye’de bulunduğu zamanda ikametgahının bulunduğu bölgedeki SGK il müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet kaydı bulunmuyorsa başvurunun nüfusa kayıtlı olan ilde bulunan SGK il müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.


506 sayılı kanunun 20. maddesi kapsamında çalışması olan başvuru sahiplerinin bağlı olduğu sandık tarafından sonuçlandırılmaktadır. Türkiye’de herhangi bir sosyal güvence kapsamında çalışması bulunmayan kişiler, yurtdışı borçlanmasını ev kadını olarak geçen süreleri için yaptırabilmektedir. Bu kişiler Türkiye’de ikametinin bulunduğu yere bağlı olan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapabilirler.


Almanya hariç kendisi ya da hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında aylık bağlanmış ola kişiler, yurtdışı borçlanma işlemlerini Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ya da Emeklilik Daire Başkanlığı’na yapabilmektedir. Yurtdışı Borçlanması Başvurusu İçin Gereken Belgeler Yurtdışı borçlanması için gerekli evrakların başında Yurtdışı Hizmeti Borçlanma talep dilekçesidir. Bu belgenin olmadığı durumlarda yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçeyle de başvuru yapılabilmektedir. Teslim edilen dilekçenin yeterli bilgiyi içermemesi durumda tekrar Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi doldurulması istenebilmektedir.


Yurtdışı Hizmet Borçlanması ile ilgili bu talep dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerinden temin edilebilmekte olup dilerseniz online olarak SGK’nın resmî web sitesi üzerinden de temin edebilirsiniz. Gereken diğer evraklar ise şu şekilde sıralanabilmektedir; Başvuru sahibinin yurtdışında çalıştığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi, birlikler ya da meslek kuruluşları tarafından verilen hizmet belgesi Yurtdışında çalışılan ülkede bağlı bulunan sigorta kurumundan alınacak olan sigorta kartı ya da hizmet cetveli Yurtdışında çalışılan ülkede bulunan Türk temsilciliklerinden alınacak olan ve yurtdışı borçlanması için kullanacağının belirtilmesi gereken hizmet belgesi Yurtdışında çalışılan işyerinden alınacak olan hizmeti sürelerini gösterir belge (Bonservisleri ile birlikte pasaportta bulunan çalışma izinlerinin Türkçe tercümesi) Ev Kadınlarının Yurtdışı Borçlanması İçin Gerekli Belgeler Ev kadını olarak geçen sürelerin yurtdışı borçlanmasına dahil olması için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir; Yurtdışı borçlanması yapmak isteyen ev hanımının yurtdışında oturduğuna dair ikamet belgesi Bu ikamet belgesi Türkiye’de yeminli tercümanlık büroları ya da Türk temsilciliklerinde ikamet belgesine göre düzenlenecek belgenin alınması gerekmektedir.


Yurtdışına çıkış ve giriş tarihlerini gösteren, fotoğraf ve bilgilerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi Yurtdışı borçlanması için istenen belgeler biraz karmaşık olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardım ve destek verilmektedir. Belgelerin eksik olması durumunda ya da yetersiz olması durumunda ek belgeler talep edilmektedir. SGK Yurtdışı Borçlanması İçin Sorgulamalar Nasıl Yapılır? SGK yurtdışı borçlanma sorgulama işlemi telefon aracılığıyla ya da Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine gidilerek yapılabilmektedir. Telefon aracılığıyla sorgulama yapılabilmesi için Alo 170’in aranması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170, SGK ile ilgili tüm sorgulama işlemlerinde ve sorularınızda yardımcı olacaktır. Telefon aracılığıyla verilen hizmetin yanı sıra resmî web sitesi üzerinden online olarak danışmanlarla yazışmak mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak canlı destek bölümüne bağlanabilir, 7/24 sorularınız cevaplarına ulaşabilirsiniz.