SGK yurtdışı borçlanma için hesaplamalar ilgili yıla değişiklik göstermektedir. 2019 yılı için yurtdışı borçlanma günlük ne kadar sorusunun yanıtı en düşük 27,29TL olmaktadır. En yüksek borçlanma rakamı ise günlük olarak 204,68 TL’dir. Bu rakamların altında ya da üstünde borçlanma yapılması mümkün değildir. Tabii ki de günlük olarak borçlanılacak miktar, emekli maaşının durumunu doğrudan etkilemektedir.


SGK yurtdışı borçlanması için başvuru yapıldıktan sonra 3 aylık bir ödeme süresi verilmektedir. Üç ay içerisinde yapılmayan borçlanma ödemeleri iptal edilmektedir. 3 aylık dönemde borcun bir kısmı da ödenebilmektedir. Ödenen tutarlar hesaplanarak toplam borçtan düşürülmekte olup ödenen günler prim günü olarak sayılmaktadır. 08.05.2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanması başvurusunda bulunan kişiler, borçları ile ilgili işlemleri hala devam edenler ve ödemesi gereken toplam borcun hepsini ödeyen kişiler 3,5 Amerikan Doları üzerinden günlük olarak borçlanabilmektedir.

Yurtdışı Borçlanması İçin Şartlar Nelerdir?


 • Yurtdışı borçlanması 2019 yılında kimler tarafından yapılabilir sorusunun cevabı ise;
 • Doğumu Türkiye’de gerçekleşen ve çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler yurtdışı borçlanması yapabilmektedir.
 • Türkiye ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalamış ülkelerden olup olmaması fark etmeden, yurtdışında çalışan Türk vatandaşları,
 • Bunun yanı sıra yurtdışında geçen ev hanımlığı süreler, ülkemiz sosyal güvenlik kanunları kapsamında; ölüm, yaşlılık, emeklilik ya da malullük hallerinde bu sürenin Türkiye’de geçtiği şeklinde değerlendirmeye alınarak hizmet olarak sayılmaktadır. Yurtdışı borçlanmasına dahil edilebilecek süreler şu şekilde sıralanabilmektedir;

hizmet olarak sayılmaktadır. Yurtdışı borçlanmasına dahil edilebilecek süreler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Yurtdışında geçen ve sigortalı olunan süreler
 • Sigortalı olunan süreler arasında sigortasız süreler (Çalışılan süreler arasında ya da sonunda her birinde bir yıla kadar sayılabilen işsizlik süreleri)
 • Ev hanımı olarak geçirilen süreler

Yurtdışı borçlanması şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için; borçlanma yapılan sürelerde ve borçlanma için başvuru yapılan tarihte Türk vatandaşı olunması gerekmektedir. Buradaki tek istisna doğum ile Türk vatandaşı olup çıkma izni sebebiyle vatandaşlığını kaybedenler için yapılmaktadır.
 • Ev kadını olarak geçen süreler ya da yurtdışı hizmetlerinin belgelendirilmesi zorunludur.
 • Yurtdışı borçlanması için gerekli belgelerle birlikte yazılı istekte bulunulması gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu Nereye Yapılır? 


Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi ve gerekli belgeler temin edildikten sonra yurtdışı borçlanması başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Yurtdışı borçlanması başvurusu için kuruma şahsen gidilmesi gerekmektedir. Online olarak yapılabilecek bir başvuru sistemi henüz oluşturulmamıştır. Başvuru için yapılması gerekenler şu şekildedir;

 • Yurtdışında 8 Mayıs 2008 tarihinden önce ya da sonra geçen hizmet süreleri için, yine bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunma isteği varsa ilgili kişinin Türkiye’de son defa olarak yapması gerekenler;
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışması olan kişilerin yurtdışı borçlanma işlemleri için en son Türkiye’de bulunduğu zamanda ikametgahının bulunduğu bölgedeki SGK il müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet kaydı bulunmuyorsa başvurunun nüfusa kayıtlı olan ilde bulunan SGK il müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
 • 506 sayılı kanunun 20. maddesi kapsamında çalışması olan başvuru sahiplerinin bağlı olduğu sandık tarafından sonuçlandırılmaktadır.
 • Türkiye’de herhangi bir sosyal güvence kapsamında çalışması bulunmayan kişiler, yurtdışı borçlanmasını ev kadını olarak geçen süreleri için yaptırabilmektedir. Bu kişiler Türkiye’de ikametinin bulunduğu yere bağlı olan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapabilirler.
 • Almanya hariç kendisi ya da hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında aylık bağlanmış ola kişiler, yurtdışı borçlanma işlemlerini Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ya da Emeklilik Daire Başkanlığı’na yapabilmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu İçin Gereken Belgeler


Yurtdışı borçlanması için gerekli evrakların başında Yurtdışı Hizmeti Borçlanma talep dilekçesidir. Bu belgenin olmadığı durumlarda yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçeyle de başvuru yapılabilmektedir. Teslim edilen dilekçenin yeterli bilgiyi içermemesi durumda tekrar Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi doldurulması istenebilmektedir. Yurtdışı Hizmet Borçlanması ile ilgili bu talep dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerinden temin edilebilmekte olup dilerseniz online olarak SGK’nın resmî web sitesi üzerinden de temin edebilirsiniz. Gereken diğer evraklar ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Başvuru sahibinin yurtdışında çalıştığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi, birlikler ya da meslek kuruluşları tarafından verilen hizmet belgesi
 • Yurtdışında çalışılan ülkede bağlı bulunan sigorta kurumundan alınacak olan sigorta kartı ya da hizmet cetveli
 • Yurtdışında çalışılan ülkede bulunan Türk temsilciliklerinden alınacak olan ve yurtdışı borçlanması için kullanacağının belirtilmesi gereken hizmet belgesi
 • Yurtdışında çalışılan işyerinden alınacak olan hizmeti sürelerini gösterir belge (Bonservisleri ile birlikte pasaportta bulunan çalışma izinlerinin Türkçe tercümesi)

Ev Kadınlarının Yurtdışı Borçlanması İçin Gerekli Belgeler


Ev kadını olarak geçen sürelerin yurtdışı borçlanmasına dahil olması için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Yurtdışı borçlanması yapmak isteyen ev hanımının yurtdışında oturduğuna dair ikamet belgesi
 • Bu ikamet belgesi Türkiye’de yeminli tercümanlık büroları ya da Türk temsilciliklerinde ikamet belgesine göre düzenlenecek belgenin alınması gerekmektedir.
 • Yurtdışına çıkış ve giriş tarihlerini gösteren, fotoğraf ve bilgilerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi

Yurtdışı borçlanması için istenen belgeler biraz karmaşık olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardım ve destek verilmektedir. Belgelerin eksik olması durumunda ya da yetersiz olması durumunda ek belgeler talep edilmektedir.

SGK Yurtdışı Borçlanması İçin Sorgulamalar Nasıl Yapılır?


SGK yurtdışı borçlanma sorgulama işlemi telefon aracılığıyla ya da Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine gidilerek yapılabilmektedir. Telefon aracılığıyla sorgulama yapılabilmesi için Alo 170’in aranması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Alo 170, SGK ile ilgili tüm sorgulama işlemlerinde ve sorularınızda yardımcı olacaktır.

Telefon aracılığıyla verilen hizmetin yanı sıra resmî web sitesi üzerinden online olarak danışmanlarla yazışmak mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak canlı destek bölümüne bağlanabilir, 7/24 sorularınız cevaplarına ulaşabilirsiniz.