Avrupada emeklilik, yurtdışında emeklilik, Türkiye’de emeklilik… Yurt dışından Türkiye’ye Prim Aktarmak ülkemizdeki birçok vatandaşı ilgilendiren konulardan birisi yurtdışındaki primlerini Türkiye’ye aktarmak. Birçok Türk vatandaşımız yurtdışında çalışmış olduktan sonra ülkesine dönüş yapmaktadır.


İlk başta prim iadesine ve şartlarına geçmeden önce prim iadesinin ne demek olduğunu bilmekte fayda var. Prim iadesi Yurt dışında sigortalı çalışan Türklerin, orada yatırılmış primlerinin istek üzerine ve kurumlarca belirlenen bazı şartlar altında, sigortalılara ya da ölümleri halinde ailelerine iade edilmesidir.

Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmasının en önemli sonucu ise, primlerin iade alınan tarihe kadar çalıştığı Yurt dışın ülkesinde emeklilik sigortasının iptal edilmesidir. Yani Yurt dışından yaşayan bir Türk vatandaşı, kendi isteği ile ya da hak sahiplerinin talebi ile yaşadığı yurt dışı ülkeden hak kazandığı primlerin iadesini isteyebilir ve bu primleri kendi ülkesindeki sigortasına devrini yaptırabilir.

Yurt dışında çalışmış olmuş Türk vatandaşlarımızın emeklilik hakları 23 ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi tamamında imzalanmıştır.

Aranan Şartlar nedir?


Devlet tarafından Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmak için belirlenen belirli şartlar bulunmaktadır.
Avrupa’dan Türkiye’ye prim aktarmak için isteyen Türk vatandaşlarının priminin iadesi için en önemli şart iki yıllık bekleme süresinin dolmuş ve kişinin Almanya’yı terk etmiş olmasıdır.
Ama eğer çifte vatandaş ise ülkeye kesin dönüş yapmış sayılmadığı için prim iadesi yapılmıyor. Bunu gerçekleştirmesi için Türk vatandaşı olmalı.

İkinci şart ise Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmada mecburi sigortalılık olmasıdır. Mecburi sigortalılığın sona erdiği tarih bekleme süresinin başlangıcı olarak kabul edilmesidir. Anlaşmalar bazı ülkelere göre değişmektedir.

Örneğin: Almanya ve Türkiye’ deki mecburi sigortalılık eşdeğer olup Yurt dışında aldığınız işsizlik parası, işsizlik yardımı veya 01 Ocak 2005’ten sonra işsizlik parası veya hastalık parası gibi ödemeler mecburi sigortalılık olarak işlem gördüğü için bekleme süresi bu tür ödemelerin bitiminde başlamaktadır. Yani Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmadan önce bu sürenin bitişine dikkat etmelisiniz.

Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmadan önce bu sürenin bitişine dikkat edilmelidir. Almanya gibi ülkeler den Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmada, bu iki yıllık bekleme süresince Türkiye’de veya Almanya’da mecburi sigortalı bir işe girilir ise; iki yıllık bekleme süresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra tekrar başlamaktadır. Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurma sürecinde, tutuklu olarak geçen süreler ile kanuna göre isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler, bekleme süresini etkilemez.

65 yaşını doldurdukları halde her iki ülkedeki prim ödeme süreleri toplamı 5 yılı bulmayan vatandaşlarımız da 24 aylık bekleme süresine tabi olmadan Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarma istediğinde bulunabilirler.

Yetimler prim iadesi alabilirler mi?


Yetimlerin prim iadesinden yararlanıp yararlanamayacağı da önemlidir. Prim haklarını Almanya’dan Türkiye’ye aktarmak isteyen yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için Alman emeklilik sigortasından yetim aylığı alabilme kriterlerine sahip olması gerekir. Yani diğer bir deyişle yetim aylığı bağlanması şartlarını taşıması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:
Mesleği eğitiminde bulunan, 18 yaşını doldurmamış veya engelli bir durumu nedeni ile kendi geçimini sağlayamayacak durumda olup, 27 yaşını doldurmamış yetimler,
15 yaşını doldurmamış yetimler ise dilekçe verme hakkına sahiplerdir.
Eğer birden fazla yetim varsa prim iadesi tutarı yetimler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Yurt dışından hangi primlerin iadesi yapılır?


Yurt dışından Türkiye’ye prim aktarmada, iadesi yapılabilen primler de önemlidir. Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir. Hastalık parası, yaralı parası gibi belli sürelere ait sigortalının bizzat üstelendiği primler iade edilmektedir.

Yurtdışın’dan prim iadesi (transferi) nasıl alınır?


Yurtdışında’da çalışması bulunan Türk vatandaşı,Yurtdışın’da yatmış olan primlerin iadesini alabilmektedir. Peki Yurtdışın’dan prim iadesi nasıl alınır, şartları nelerdir.

Yurtdışın’dan prim iadesi alabilmek için başvurular nereye yapılır?


Almanya’dan prim iadesi için başvurular ikamet yerine en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılabilmektedir.

Yurtdışın’dan prim iadesi alabilmek için hangi şartlar aranır?


Türk vatandaşı olan bir sigortalıya primlerinin iade edilmesindeki ön koşul iki yıllık bekleme süresinin dolması ve Almanya’yı terk etmiş olmasıdır.
İki yıllık bekleme süresi içinde yeniden Türkiye’de veya Yurtdışın’da mecburi sigortalı olunur ise, iki yıllık bekleme süresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra başlamaktadır.
Avrupa prim transferi iadesi nasıl yapılır?

Prim iadesi hak sahiplerine nasıl yapılır?


Bekleme süresi dolmamış olması sebebiyle, ölümden dolayı aylık hakkı yoksa, Avrupa emeklilik sigortası primlerinin dul erkeğe, dul kadına veya yetimlere iade edilmesi mümkündür. Avrupa ve Türk sigorta süreleri, bu koşulların incelenmesinde birleştirilirler.

Yetimler prim iadesi alabilir mi?


Yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için, Yurtdışında emeklilik sigortasından yetim aylığında ara aranankişisel koşulların olması gerekir.

Birden fazla yetim olduğunda prim iadesi tutarı eşit olarak paylaştırılır.

Yurtdışın’dan hangi primlerin iadesi yapılır?


Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir.
Hastalık parası, yaralı parası gibi sürelere ait sigortalının bizzat üstlendiği primlerin tamamı iade edilmektedir.
Kısmi aylık bağlanmış olmakla birlikte yurtdışı hizmet borçlanması yapmak, sigortalı bir işe girip aylığını kestirip bu arada askerlik borçlanması yaparak, isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek veya çalışarak tam aylığa hak kazananların primleri de iade edilmektedir
Yurtdışın’ da hangi primlerin iadesi yapılmaz?

Sigortalının katkıda bulunmadığı, işsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi sürelere ait primler iade edilmemektedir.

Herhangi bir emeklilik (Yurtdışında) sigortası tarafından yapılmış bir aylık ödemesi veya rehabilitasyon (kur tedavisi) tedbirleri ile kendisi eşi veya çocukları için verem hastalığı gibi özel hastalıklar nedeniyle yapılan yardımlardan önceki sürelere ait primler iade edilmemektedir.

Aylık ödemesi veya rehabilitasyon tedbirlerinden yararlanmış sigortalıya, bundan sonraki süreler için prim iadesi yapıldığında, primi iade edilmeyen sürelere ait primlerde iptal edilmekte, bu sürelere istinaden daha sonra aylık dahil herhangi bir yardım yapılmamaktadır.

Türkiye’ye kesin dönüş yaparak, hayatını ülkemizde geçirmeye karar veren Türk vatandaşları için yurtdışında geçirdikleri süreyi borçlanmaları mümkündür.
2019 SGK Yurtdışı borçlanması hesaplaması yapmak, Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerini ve bu sürelere tekabül eden miktarda borçlanarak erken emeklilik fırsatı yakalamasını sağlamaktadır.